Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC Diễn Ra Tại Đà Nẵng

Ngày 16/10/2017, Đoàn cán bộ  Bộ công an Việt Nam cùng Ủy Ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia đến thăm và làm việc với Công ty XNK FATACO Bến Tre.

1.Ngày 19/08/2017, Công ty XNK FATACO Bến Tre chính thức mở và khai trương VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI; Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà King Building, Số 07 Chùa Bộc, Hà Nội

2. Công ty TNHH Thương Mãi HOÀNG QUÝ 868; Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà King Building, Số 07 Chùa Bộc, Hà Nội, Chính thức được Công ty XNK FATACO Bến Tre ủy quyền là đơn vị Phân phối sỉ và lẻ Thuốc Cai nghiện ma túy Bông Sen khu Vực từ Đà Nẵng ra Phía Bắc.

CÔNG TY XNK FATACO BẾN TRE

ĐỒNG THỜI LÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA-CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM THUỐC HỖ TRỢ CẮT CƠN CAI NGHIỆN MA TUÝ HIỆU “BÔNG SEN”. SẢN PHẨM THUỐC HIỆU “BÔNG SEN” ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ-CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CẤP PHÉP SẢN XUẤT VÀ LƯU HÀNH TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TOÀN QUỐC.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *